ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Map Section

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Main Section

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Main Component

Η AUSA είναι ο παγκόσμιος κατασκευαστής μηχανημάτων έργων, όπου σχεδιάζει και κατασκευάζει μηχανήματα μικρών διαστάσεων διαχείρισης υλικών από το 1956, στην Ισπανία.
Τα dumpers, τα telehandlers αλλά και τα περονοφόρα της AUSA, είναι μηχανήματα παντός εδάφους που προσφέρουν οικονομία, αποδοτικότητα και καινοτομία για τους πελάτες της και συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην κοινωνία.

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Bottom info

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Home Section