ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Map Section

Μηχανήματα Τροφοδοσίας & Προδιάστρωσης (Placers & Spreaders)

Στη γκάμα μηχανημάτων της Gomaco περιλαμβάνονται και μηχανήματα τροφοδοσίας και προδιάστρωσης σκυροδέματος με πλάτος εργασίας έως 15.2 μ. Τα μηχανήματα έχουν τη δυνατότητα τροφοδοσίας από φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα ή μπετονιέρες. Η προδιάστρωση σκυροδέματος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν ο όγκος του σκυροδέματος είναι υπερβολικά μεγάλος για να τον διαχειριστεί ο διαστρωτήρας με ένα πέρασμα και επομένως απαιτείται προετοιμασία του για υψηλή παραγωγικότητα και το βέλτιστο αποτέλεσμα. (Υπάρχουν φωτογραφίες των παρακάτω μοντέλων και έχουν αντίστοιχα file names)

Διατίθενται τα μοντέλα:

  • PS2600
  • PS4000
  • RC Conveyor
  • RTP500

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Home Section